Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Gốc
Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đến nay, toàn quốc đã đầu tư và đưa vào vận hành 23 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt độc lập, 23 trạm thủy văn lồng ghép trạm tài nguyên nước mặt, 412 điểm với 805 giếng quan trắc nước dưới đất.
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, công tác điều tra, đánh giá chi tiết nước dưới đất còn hạn chế, tỷ lệ đo đạc 1:100.000 thực hiện khoảng 6%; tỷ lệ 1:50.000 thực hiện khoảng 5%; điều tra, đánh giá chi tiết (tỷ lệ 1:25.000) gắn với việc tìm kiếm, phát hiện nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt thực hiện được 5% cho một số vùng đô thị lớn, đảo, vùng núi cao, khan hiếm thiếu nước...

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ nay đến năm 2030, ngành phấn đấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống mạng quan trắc tài nguyên nước quốc gia; hoàn thành việc thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 trên phạm vi toàn quốc và tỷ lệ 1:50.000 đạt khoảng 12% phạm vi toàn quốc.

Ánh Dương

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/998260/dieu-tra-danh-gia-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat