Hanoinet - Lý do: Văn phòng Thương mại công bằng đã có bằng chứng cho thấy các siêu thị trên câu kết làm giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Hành vi câu kết là chia sẻ thông tin về giá cả hàng tiêu dùng.