Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều tra siêu thị thông đồng làm giá ở Anh

Gốc

Hanoinet - Lý do: Văn phòng Thương mại công bằng đã có bằng chứng cho thấy các siêu thị trên câu kết làm giá gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Hành vi câu kết là chia sẻ thông tin về giá cả hàng tiêu dùng.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=98380