Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều tra xã hội học - cần “chí công vô tư”

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp là chủ trương đúng đắn, lo cho dân, hợp ý dân. Đó là biểu hiện tích cực của một chính quyền của dân, vì dân. Tuy nhiên, thời gian qua ở chỗ này, nơi khác còn có người suy nghĩ khác nhau, có ý kiến khác nhau, sự đồng thuận chưa cao.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=24859