Điều trần hàng ngày và bất cứ ai

Gốc
Hanoinet - Hoạt động mang bản chất điều trần đã bắt đầu nhen nhóm trong hoạt động tại các ủy ban của Quốc hội. Mới đây nhất là kế hoạch điều trần, dù đã bị hoãn lại, của Ủy ban Các vấn đề xã hội QH đối với lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tin nóng

Tin mới