(Vietstock) – Theo thông tin từ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng – Dic Corp (HOSE: DIG), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của DIG đã thông qua phương án phát hành 40 triệu cổ phần. Trong đó, trong quý 4 công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng sau đó nâng tiếp lên 1,000 tỷ đồng trong quý 1 năm sau.

Cụ thể, trong quý 4, công ty phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phần với giá chào bán tối thiểu là 100,000 đồng/cp để tăng VĐL đợt 1 từ 600 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng. Khoảng 1,000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này sẽ được tập trung đầu tư vào các dự án như: Dự án Khu đô thị Khu đô thị sinh thái Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai với 600 tỷ đồng; Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên 300 tỷ đồng và Đầu tư xây dựng chung cư cao cấp Lakeside 100 tỷ đồng. DIG cho biết thêm, sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009, công ty sẽ phát hành đợt 2 với 30 triệu cổ phần. Qua đó, DIG tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến là trong quý 1 năm 2010. Được biết, DIG ước lợi nhuận quý 3 bằng tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm, điều này sẽ giúp cho công ty hoàn thành sớm các chỉ tiêu đề ra trong năm. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, DIG ước đạt 770 tỷ đồng doanh thu, bằng 64.17% so kế hoạch năm 1,200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt 388 tỷ đồng, vượt 17.8% so với kế hoạch là 330 tỷ đồng.