Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Tên công ty: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Mã chứng khoán: DIG Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 0 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP Số lượng cổ phiếu quỹ sở hữu sau khi giao dịch: 2.000.000 CP Mục đích giao dịch: mua lại làm cổ phiếu quỹ Phương thức giao dịch: Khớp lệnh Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/06/2010 đến ngày 03/09/2010