Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã phối hợp cùng UBND quận Ba Đình và phường Cống Vị kiểm tra cơ sở giới thiệu việc làm của Văn phòng giao dịch số 2, thuộc Công ty Cổ phần đào tạo Olympia 222 đường Bưởi.

Qua kiểm tra ban đầu cho thấy, cơ sở này không có giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm. Hợp đồng của người lao động đã ký không đúng với quy định, không đảm bảo chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Với những sai phạm trên, Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu cơ sở này ngừng mọi hoạt động giới thiệu việc làm cho đến khi được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu cơ sở này hoàn trả lại các khoản tiền liên quan đến giới thiệu việc làm cho người lao động trong vòng 10 ngày kể từ ngày lập biên bản. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết thêm: Sở đang đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiến hành tổng kiểm tra các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn trong thời gian tới. Tác giả : Liên Liên