Nữ nghệ sĩ Nguyễn Kim Yến (nghệ danh Bảo Yến) và nghệ sĩ Trương Hoàng Kép (nghệ danh Kim Tiểu Long) sẽ bị đình chỉ biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc trong thời hạn 6 tháng vì đã ra ngoài nước biểu diễn nghệ thuật không xin phép và không báo cáo cơ quan có thẩm quyền và phổ biến tác phẩm âm nhạc ra nước ngoài không có giấy phép