Đình chỉ chức vụ đối với 8 lãnh đạo lương khủng

Gốc
Thành ủy và UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 8 lãnh đạo của 4 doanh nghiệp khối dịch vụ công ích thành phố do có nhiều sai phạm về thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và chi tiền lương. Cụ thể, tạm đình chỉ công tác ông Trần Trọng Huệ, Chủ tịch HĐTV và ông Trần Minh Hùng, GĐ Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng; ông Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch HĐTV và ông Phạm Văn Vĩnh, GĐ Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn; ông Nguyễn Trọng Luyện, Chủ tịch HĐTV và ông Lê Thanh Sơn, GĐ Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị; ông Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch HĐTV và ông Trần Thiện Hà, GĐ công ty TNHH MTV Công viên cây xanh.

Ngoài các cá nhân trên, tập thể Đảng ủy, các thành viên Hội đồng thành viên, các PGĐ, Kế toán trưởng và các cán bộ đảng viên khác có liên quan cũng bị kiểm điểm làm rõ sai phạm trong vụ lương "khủng". Việc kiểm điểm sẽ kết thúc trước ngày 12/9.

Ngọc Đỗ

Tin nóng

Tin mới