Ông Cường có những dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, tài chính thời kỳ làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường.

Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường (TN - MT) thành phố Đà Nẵng cho biết, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng (thuộc Sở TN - MT Đà Nẵng). Nguyên nhân do ông Cường có những dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, tài chính thời kỳ làm Giám đốc Trung tâm Bảo vệ môi trường (sau đổi tên là Trung tâm Kỹ thuật môi trường, trực thuộc Sở TN - MT Đà Nẵng) giai đoạn 2008 - 2009. Sau khi về làm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ông Cường tiếp tục có thêm một số biểu hiện sai phạm khác. Hiện, các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tiến hành điều tra mức độ sai phạm của ông Cường và thiệt hại do các sai phạm này gây ra. Đoàn Nguyên