Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Gốc

Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại xã Đạo Lý, Sở Y tế Hà Nam vừa có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Ngụy Cao Phi - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/dinh-chi-cong-tac-giam-doc-trung-tam-y-te-huyen-ly-nhan-210366.htm