Đình chỉ khai thác 9 xe khách tại bến Yên Nghĩa và Sơn Tây

Gốc
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định đình chỉ khai thác tuyến đối với 4 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và thu hồi phù hiệu 9 xe khách đang hoạt động tại Bến xe Yên Nghĩa và Bến xe Sơn Tây.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ https://anninhthudo.vn/dinh-chi-khai-thac-9-xe-khach-tai-ben-yen-nghia-va-son-tay-post464106.antd