Mới đây, Sở Y tế Bình Định thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Thuốc bị đình chỉ lưu hành

Cụ thể, Thuốc viên nén bao phim Roxley 150 (Roxithromycin 150mg), số đăng ký: VN-7262-08 do Công ty Medley Pharmaceuticals Ltd,Indiasản xuất và thuốc viên nang AegenCEFPO 200 (Cefpodoxime 200mg), Số lô: 271712002, hạn dùng: 2/2/2014, số đăng ký: VN-12717-11 do Công ty Aegen Bioteck Pharma Private Limited –India sản xuất.

Ngoài ra, còn 4 loại thuốc cũng bị rút số đăng ký lưu hành trên toàn quốc do vi phạm chất lượng, bao gồm: Thuốc viên nén bao phim Tinidazole 500mg (Tinidazole), số đăng ký: VN-7891-09. Thuốc viên nén bao tan trong ruột Diclofokal (Diclofenac Sodium), số đăng ký: VN-5689-10. Thuốc viên nén bao phim Roxl-150 (Roxithromycin), số đăng ký: VN-13935-11. Thuốc viên nén đặt âm đạo Anesir (Metronidazole, Neomycin sulphate, Nystatin), số đăng ký: VN-7888-09, các thuốc trên do Công ty XL Laboratories Pvt., Ltd.,India sản xuất và đăng ký. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở nếu có sử dụng, kinh doanh các loại thuốc nêu trên khẩn trương thu hồi, trả lại nơi cung ứng.

Đoan Thục