Đình chỉ vụ án vì chưa có người kế thừa tố tụng?

Hỏi: Tôi là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông K. (ông K. không có quốc tịch Việt Nam) trong vụ án tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ông K. chết và em trai của ông là người thông báo cho lãnh sự quán ở Việt Nam. Vậy tôi còn là người ủy quyền của ông K. hay không? Tòa án sẽ đình chỉ vụ án không? Xin luật sư tư vấn.

Nguyễn Văn Long (TP.Biên Hòa)

Trả lời: Việc đại diện theo ủy quyền của ông chấm dứt khi ông K. chết. Nói cách khác, ông không có tư cách tiếp tục tham gia tố tụng trong vụ án tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu không được người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông K. ủy quyền.

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định, sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây: nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế…

Tòa án sẽ ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án cho đến khi người kế thừa tố tụng của ông K. lập thủ tục theo pháp luật. Vì Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định, đương sự là cá nhân đã chết mà chưa có cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cá nhân đó thì tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Thông báo ông K. chết do em trai của ông thực hiện, như vậy người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông K. đã có. Do đó, em trai của ông K. cần lập thủ tục theo pháp luật về kế thừa tố tụng để tiếp tục tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng trong vụ án tranh chấp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của ông K.

Trong trường hợp em trai ông K. không lập thủ tục theo pháp luật về kế thừa tố tụng, tòa án sẽ ban hành quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Lúc này quyền, lợi ích hợp pháp của ông K. không được bảo đảm vì người kế thừa của ông không có quyền khởi kiện lại vụ án.

LS Ngô Văn Định

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202209/dinh-chi-vu-an-vi-chua-co-nguoi-ke-thua-to-tung-3135822/