Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đình công bất hợp pháp phải bồi thường cho chủ lao động

Báo VTC News
Gốc

Khi cuộc đình công bị tòa án tuyên bố là bất hợp pháp thì người sử dụng lao động phải được bồi thường. Trách nhiệm bồi thường thuộc về tổ chức công đoàn cơ sở đã lãnh đạo cuộc đình công, những người được cử làm đại diện cho tập thể và những người lao động tham gia đình công.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234350/Default.aspx