TT - Thời gian gần đây, tại TP.HCM và các tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra đình công. Nhiều vụ có sự tham gia của hàng ngàn công nhân (CN). Hầu hết các vụ đình công đều mang tính tự phát, trái luật.