Định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS thành công sẽ góp phần giảm được 50% các thủ tục hành chính và bộ máy nhân sự đang thực hiện việc này, cũng như đạt được sự minh bạch hóa thông tin đất đai.

Dinh gia dat va he thong thong tin gia dat dua tren VietLIS - Anh 1

Ảnh minh họa

Bộ TN&MT vừa phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS” bằng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Dự án được xây dựng và triển khai thực hiện trong 24 tháng, với tổng số vốn khoảng 9,9 triệu USD, trong đó KOICA viện trợ ODA khoảng 9 triệu USD.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai tại 4 điểm, gồm: Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), quận Hải Châu (Đà Nẵng), huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và quận Ô Môn (Cần Thơ).

Nhiệm vụ chủ yếu của dự án này là nghiên cứu xây dựng phương pháp mô hình, quy trình định giá đất; hỗ trợ xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu giá đất; xây dựng hệ thống thông tin giá đất; nâng cấp phần mềm VietLIS; đào tạo và chuyển giao công nghệ; cung cấp trang thiết bị.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, cơ sở dữ liệu đất đai trong vấn đề phát triển kinh tế-xã hội là hết sức quan trọng, được xác định là một trong 5 bộ cơ sở dữ liệu quốc gia. Do đó, việc triển khai thực hiện dự án trong thời điểm này là rất đúng lúc, đúng thời điểm và có tầm quan trọng đặc biệt trong công cuộc phát triển bền vững đất nước.

“Đây là một dự án quan trọng, không chỉ về công nghệ thông tin, kỹ thuật, quản lý, mà còn là bước tiến quan trọng của sự hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước lên toàn diện, để giúp Việt Nam hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước, trong đó có quản lý đất đai”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, dự án thành công sẽ góp phần giảm được 50% các thủ tục hành chính và bộ máy nhân sự đang thực hiện việc này, cũng như đạt được sự minh bạch hóa thông tin đất đai. Bộ trưởng mong muốn triển khai dự án trên toàn quốc.

Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS” là giai đoạn 2 của dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình hệ thống đất đai đa mục tiêu (gọi tắt là VietLIS) tại Việt Nam, do Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc ký vào tháng 9/2013. Dự án nhằm giúp Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin đất đai tiên tiến.

Trên cơ sở đó, tháng 12/2013, KOICA tại Việt Nam đã hỗ trợ thực hiện thí điểm xây dựng mô hình Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu ở 3 địa điểm, gồm: Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT), huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) và quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Ngoài ra, KOICA tại Việt Nam cũng hỗ trợ xây dựng chiến lược trung và dài hạn phát triển hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu có quy mô 3,5 triệu USD, thực hiện từ năm 2013-2015.

TM