Định giá GMD

Gốc
GMD (mã cổ phiếu của Cty CP đại lý liên hiệp vận chuyển - Gemadept) có sự điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2009 nhờ vào việc định giá lại dự án Cái Mép. Khoản lợi nhuận này ước tính vào khoảng 427 tỷ đồng được cộng thêm vào lợi nhuận cả năm. Giá cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ vào sự kiện định giá lại tài sản này và việc thông tin từ lợi nhuận định giá lại đã được phản ánh tương đối đầy đủ vào giá cổ phiếu.

Vì lợi nhuận đột biến từ hoạt động định giá lại tài sản, chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận cho năm 2009 và như vậy PE của năm nay dự kiến chỉ ở mức 8,4 lần. Tuy nhiên, cho năm sau chúng tôi dự kiến EPS chỉ ở mức 3.621 đồng dẫn đến PE của năm 2010 ở mức 30,4 lần. Như vậy, nếu không tính đến một số khoản lợi nhuận bất thường có thể xảy ra trong năm sau, giá cổ phiếu dựa vào định giá PE của năm 2010 ở mức tương đối đắt. Lợi thế GMD sở hữu diện tích đất rộng 72 hecta tại Cái Mép, Vũng Tàu. GMD cùng với CMA-CGM thành lập liên doanh với tỷ lệ góp vốn 50-50 để xây dựng cảng nước sâu Cái Mép. Gần đây, GMD đã định giá lại giá trị mảng đất Cái Mép. Căn cứ vào giá thị trường, GMD có một khoản thu nhập bất thường trị giá 39,5 triệu USD. Loại trừ một số chi phí liên quan, GMD nhận được một khoản lợi nhuận bất thường từ hoạt động đánh giá lại tài sản là 24 triệu USD tương đương 61% khoản thu nhập bất thường. Có thể GMD sẽ hạch toán toàn bộ khoản lợi nhuận bất thường này vào kết quả kinh doanh năm nay. Vì thế, ước tính lợi nhuận bất thường từ định giá đất sẽ đạt con số 427 tỷ đồng (24 triệu USD x tỷ giá 17.800). Dự kiến EPS chỉ ở mức 3.621 đồng dẫn đến PE của năm 2010 ở mức 30,4 lần. Như vậy, nếu không tính đến một số khoản lợi nhuận bất thường có thể xảy ra trong năm sau, giá cổ phiếu dựa vào định giá PE của năm 2010 ở mức tương đối đắt. Với việc cộng thêm khoản lợi nhuận 427 tỷ đồng, HSC điều chỉnh lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2009 lên đến 623 tỷ đồng.Trong đó, 197 tỷ đồng đến từ hoạt động kinh doanh cơ bản và hoàn nhập dự phòng tài chính. Trong năm nay, ước tính lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính đạt 80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh cơ bản đạt 117 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính được ghi âm 8 tỷ đồng. Nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, ước tính GMD đã hoàn nhập dự phòng lên đến 68 tỷ đồng vào khoản mục “chi phí tài chính”. Khoản hoàn nhập này lớn hơn những chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 8 tỷ đồng như chi phí lãi vay và các khoản lỗ tỷ giá,... Vì thế, chi phí tài chính được ghi âm (8) tỷ đồng. Cộng thêm khoản doanh thu tài chính 55 tỷ đồng, tổng cộng GMD có 63 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong 6 tháng đầu năm nay. GMD hiện đang có một danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 528 tỷ đồng. Ước tính doanh thu tài chính của 6 tháng cuối năm nay đạt 34 tỷ đồng, giảm 38% so với 6 tháng đầu năm vì chúng tôi chỉ ước tính dựa trên cổ tức đến từ danh mục đầu tư cùng với các khoản lãi tiền gửi và lợi nhuận đến từ hoạt động liên doanh. Dự kiến các khoản chi phí trả lãi, lỗ tỷ giá sẽ vào khoảng 60 tỷ đồng, gần như không thay đổi nhiều so với 6 tháng đầu năm. Với mức dự kiến VN - Index vào cuối năm đạt khoảng 550 điểm, dự kiến GMD sẽ được hoàn nhập tiếp 45 tỷ đồng cho danh mục đầu tư tài chính. Khoản hoàn nhập này sẽ bù trừ với chi phí tài chính (lãi vay, lỗ tỷ giá) đã kể ở trên, do đó tổng chi phí tài chính của 6 tháng cuối năm là 15 tỷ đồng. Thu nhập ròng từ hoạt động tài chính cho 6 tháng cuối năm sẽ đạt 17 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu hoạt động tài chính cho cả năm 2009 sẽ đạt 89 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính chỉ ở mức 8 tỷ, vì thế lợi nhuận từ hoạt động tài chính sẽ đạt 81 tỷ đồng. EPS cả năm dự kiến đạt 13,062 đồng dẫn đến PE của năm 2009 hiện đang ở mức 7,5 lần. Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu tại thời điểm cuối năm 2009 dự kiến đạt 55.078 đồng. Vì thế PB dự kiến sẽ ở mức 1,8 lần. Cty cổ phần Gemadept đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 475 tỷ đồng lên 720 tỷ đồng tương ứng 24,5 triệu cổ phiếu, phát hành cho các đối tượng: cổ đông hiện hữu, cán bộ nhân viên Cty và cổ đông chiến lược. Cụ thể, cổ đông hiện hữu sẽ được mua 15.8 triệu cổ phiếu, mỗi cổ đông nắm giữ 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu với giá mua bằng 30 - 50% giá thị trường vào thời điểm phát hành. Cán bộ công nhân viên sẽ được mua 2,4 triệu cổ phiếu, giá mua bằng 30-50% giá thị trường vào thời điểm phát hành. Phần còn lại 6,3 triệu cổ phiếu sẽ chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với giá mua bằng 50-80% giá thị trường vào thời điểm phát hành. Đánh giá kết quả hoạt động Cảng quốc tế Dung Quất đã đi vào hoạt động trong quý 2 năm nay nhưng do lượng hàng vận chuyển qua cảng tương đối thấp, cảng Dung Quất được dự đoán là mới hoạt động ở mức hòa vốn trong năm 2009. Tuy nhiên chúng tôi dự kiến trong năm 2010 cảng Dung Quất có thể đem lại doanh thu từ 60-70 tỷ đồng và 12 tỷ đồng cho lợi nhuận gộp. Cộng với doanh thu từ hoạt động cảng hiện tại, chúng tôi dự kiến doanh thu năm 2010 của hoạt động kinh doanh cảng sẽ là 685 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước với LN gộp là 103 tỷ đồng. Hoạt động vận chuyển biển container: vận chuyển biển container đem lại doanh thu chính cho Cty. dự kiến giá cước tăng 10% sẽ giúp doanh thu tăng 10%. Dự đoán rằng hiệu suất sử dụng tàu sẽ đạt 95%, tăng 10% so với hiện tại. Nhờ vậy, dự kiến tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh này có thể tăng 10% từ mức 5% của năm 2009. Do đó, dự kiến doanh thu hoạt từ động vận tải container sẽ đạt 1.137 tỷ đồng, với lợi nhuận gộp là 114 tỷ đồng. Hoạt động cho thuê văn phòng: sẽ đạt 70 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận gộp. GMD góp 23% vốn thành lập một liên doanh sở hữu và điều hành cảng hàng hóa hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Do phần góp vốn của Cty thấp hơn 50% nên lợi nhuận thu được từ liên doanh được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính. Giả định sơ bộ lợi nhuận từ liên doanh này sẽ là từ 10-15 tỷ đồng trong năm 2010. Bên cạnh đó, ước tính lãi từ cổ tức; lãi tiền gửi ngân hàng và lãi từ chệnh lệch tỷ giá sẽ đem lại cho Cty 95 tỷ đồng trong phần lợi nhuận tài chính. Tính tổng lại, dự kiến lợi nhuận tài chính của năm 2010 sẽ là 110 tỷ đồng. Về mặt chi phí tài chính, dự báo sẽ vào khoảng 112 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay chiếm 73%, tương đương 80 tỷ đồng. Tóm lại, dự kiến năm 2010 doanh thu của GMD sẽ đạt 2.073 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2009, với lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng, giảm 58% so với năm trước. Dựa trên kết quả này, dự báo EPS năm 2010 sẽ là 3.621 đồng và P/E sẽ ở mức khá cao là 27 lần. Trên thực tế, trên đây chỉ là dự báo sơ bộ và GMD có thể thu được cả khoản lợi nhuận từ danh mục cổ phiếu nắm giữ nhưng điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, Cty còn một khu đất ở đương Lê Lợi, quận 1. Tổng diện tích khu đất là 5,000m2, trong đó GMD chiếm 35%, tương đương 1.750m2. Đây là một liên doanh giữa GMD và Saigon Tourist. GMD và đối tác nói trên sở hữu hai khu đất liền kề hiện đã được hợp lại làm một để xây dựng văn phòng cho thuê. Giá gốc của mảnh đất này khoảng 52 tỷ đồng (tính trên 1.750 m2) và theo dự báo sơ bộ của HSC, giá trị thị trường hiện tại của khu đất này có thể cao gấp từ 15 lần trở lên so với giá mua. Sử dụng đơn giá 550 triệu đồng/m2 để tính giá đất nằm tại trung tâm quận 1 để tính giá trị khu đất này. GMD hy vọng sẽ xây dựng khu văn phòng cao cấp cho thuê trên diện tích đất này. Và khi được khởi công xây dựng trong năm 2010, khu đất này có thể được định giá lại. Tất nhiên đây chỉ đơn thuần là dự đoán của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nên theo dõi dự án này. Cty Chứng khoán TP HCM

Tin nóng

Tin mới