ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2021-2026

Gốc
Trong 5 năm qua, khoa học và công nghệ đã có những bước tiến lớn, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực này. Chiều 13/4, phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp định hướng nhiệm vụ của Bộ Khoa học – Công nghệ thời gian tới.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/5/dinh-huong-nhiem-vu-cua-bo-khoa-hoc-%E2%80%93-cong-nghe-giai-doan-2021-2026/553072