Đối với các công tác xây dựng chưa được công bố trong hệ thống định mức của Nhà nước, việc xây dựng định mức cho các công tác này áp dụng cho công trình là cần thiết.

Dinh muc du toan xay dung QL1 doan Thanh Hoa - Can Tho - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ngày 20/10/2015, Bộ Giao thông vận tải gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về định mức dự toán xây dựng công trình các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ.

Bộ Xây dựng đã có Công văn số 41/BXD-KTXD, ngày 09/01/2017 phúc đáp Bộ Giao thông vận tải với nội dung như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 (trước đây là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009) của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với các định mức dự toán xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù thì các Bộ căn cứ vào phương pháp lập định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng hướng dẫn để tổ chức xây dựng và công bố sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng. Vì vậy, đối với các công tác xây dựng chưa được công bố trong hệ thống định mức của Nhà nước, việc xây dựng định mức cho các công tác này áp dụng cho công trình là cần thiết.

Đối với công tác xây dựng của các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ gửi kèm theo văn bản số 13893/BGTVT-CQLXD nêu trên, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải công bố định mức dự toán cho các công việc này theo quy định để áp dụng cho công trình làm căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét các nội dung sau:

- Đối với công tác sản xuất bê tông nhựa bằng trạm trộn 120T/h cần nêu rõ loại máy sử dụng, xuất xứ, thông số kỹ thuật của máy sử dụng cho công trình. Kiểm tra, theo dõi quá trình thi công thực tế để xác định hao phí máy thi công như hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD làm căn cứ công bố định mức. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức, do công trình trải dài, điều kiện địa chất, địa hình, khí hậu khác nhau.

- Làm rõ đơn vị tính, hướng dẫn áp dụng của định mức công tác lắp dựng lưới chống chói trên dải phân cách.

Đoan Trang