Còn 10 người yêu em trong đó có tui Còn 5 người yêu em trong đó cũng còn tui Còn 2 người yêu em, thằng kia rồi sẽ ra đi tui ngu gì ở lại^^

Còn 10 người yêu em trong đó có tui Còn 5 người yêu em trong đó cũng còn tui Còn 2 người yêu em, thằng kia rồi sẽ ra đi tui ngu gì ở lại^^