Cần chính sách visa mạnh để hút du khách

Cần chính sách visa mạnh để hút du khách

Để đạt được mục tiêu thu hút 17-20 triệu du khách quốc tế vào năm 2020, các rào cản của du lịch cần phải được...

13 liên quan

Tháo điểm nghẽn trong xúc tiến du lịch

Tháo điểm nghẽn trong xúc tiến du lịch

Để hoàn thành mục tiêu thu hút 17,5 - 18 triệu lượt khách trong năm 2019, ngành du lịch phải đạt mức tăng...

13 liên quan

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho quảng bá, xúc tiến du lịch

Xúc tiến, quảng bá du lịch được coi là tuyến đầu để khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Nhưng, trong một...

13 liên quan

Quảng bá, xúc tiến du lịch: Phải đột phá từ đâu?

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của chúng ta còn quá vất vả, tính chuyên nghiệp chưa cao, kinh nghiệm...

13 liên quan

Sớm đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch đi vào hoạt động

Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch được cấp 300 tỷ không có nghĩa là chúng ta được tiêu thoải mái, mà chúng ta...

13 liên quan

Bỏ 1 USD thu tới 5.000 USD, tiền tươi thấy rõ tiếc gì vốn mồi

Để thu hút khách quốc tế thu lợi từ 1.000-5.000 USD mỗi khách, phải bỏ ra ít nhất 1 USD. Vậy, để có 20 triệu...

13 liên quan

Đưa vào hoạt động Quỹ hỗ trợ du lịch để xúc tiến quảng bá

Tổng cục Du lịch Việt Nam đang hoàn thiện bộ máy và cơ chế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ du lịch, để sớm đưa vào...

13 liên quan

Quảng bá du lịch Việt Nam: Cần những bước đột phá gì?

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã tổ chức Chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề 'Quảng bá du lịch:...

13 liên quan