Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đinh trong bọc cũng có ngày lòi ra

Gốc

Ở trường hợp của ông Tao (một công nhân 46 tuổi tại Trung Quốc) thì cái ngày ấy đã kéo dài "hơi" lâu. Gần đây, ông Tao bị đau đầu dữ dội đến nỗi phải nhập viện.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200841/20081006235113.aspx