Hanoinet - Theo các siêu thị, năm nay khách mua sắm trễ nhưng qua diễn biến 2 ngày cuối tuần cho thấy sức mua sắm vẫn rất cao. Mãi lực mạnh nhất là ngành hàng thực phẩm công nghệ, đồ khô, bia, rượu, lạp xưởng.