Với công nhân, mua sắm Tết đã trở thành chuyện xa xỉ dù những món hàng ấy đã được hạ đến giá thấp nhất