DLG: AnsenHoldco Limited trở thành cổ đông lớn

Gốc
Ngày 16/07/2015, AnsenHoldco Limited đã hoán đổi trên 18.5 triệu cp của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) và chính thức trở thành cổ đông lớn của DLG với tỷ lệ nắm giữ là 10.96%.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - DLG - Bao cao so huu CD lon-AnsenHoldco Limited.pdf

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới