VinaCorp - Giao dịch từ ngày 15/4/2011 đến ngày 15/6/2011.

CTCP tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Hương. Theo đó, từ ngày 15/4/2011 đến ngày 15/6/2011, Nguyễn Thị Hương - Vợ ông Bùi Pháp đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DLG để giải quyết công việc cá nhân, theo phương thức giao dịch thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công thì bà Hương chỉ còn nắm giữ 910.000 cổ phiếu DLG. Được biết, ông Bùi Pháp là Chủ tịch HĐQT của DLG, hiện ông này đang nắm giữ 15.962.000 cổ phiếu DLG.