(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE).

Cụ thể, từ ngày 14/4 - 15/6, bà Nguyễn Thị Hương - Vợ ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. Mục đích thực hiện giao dịch là nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến theo phương thỏa thuận. Nếu bán được cổ phiếu như đăng ký, số cổ phiếu nắm giữ của bà Hương còn 910.000 cổ phiếu.