Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
25/1/2023
Sứ mệnh kiến tạo sự thịnh vượng và bền vững

Sứ mệnh kiến tạo sự thịnh vượng và bền vững

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
22/1/2023
Trường Đại học Hồng Đức: Hướng tới mô hình đại học thông minh, đổi mới sáng tạo

Trường Đại học Hồng Đức: Hướng tới mô hình đại học thông minh, đổi mới sáng tạo

Báo Thanh Hóa
17/1/2023
Lập pháp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Lập pháp thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Báo Quân Đội Nhân Dân
11/1/2023
Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 đã được thực hiện như thế nào?

Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 đã được thực hiện như thế nào?

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
07/1/2023
10 nhiệm vụ Khoa học công nghệ trọng tâm năm 2023

10 nhiệm vụ Khoa học công nghệ trọng tâm năm 2023

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
28/12/2022
Thử nghiệm khung tiêu chí ĐMST trong khu vực công - thước đo đánh giá năng lực ĐMST

Thử nghiệm khung tiêu chí ĐMST trong khu vực công - thước đo đánh giá năng lực ĐMST

Tạp chí Chất lượng Việt Nam
VietQ
22/12/2022
Khai mạc ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2022

Khai mạc ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2022

Báo Pháp Luật Việt Nam
16/12/2022
Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam
15/12/2022
Hoàn thiện cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì các mục tiêu phát triển bền vững

Hoàn thiện cơ chế, chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì các mục tiêu phát triển bền vững

Đại Biểu Nhân Dân
14/12/2022
Đổi mới sáng tạo mở là lời giải cho các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng 'cơ trong nguy'

Đổi mới sáng tạo mở là lời giải cho các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng 'cơ trong nguy'

Báo Thế Giới & Việt Nam
06/12/2022
Hội nghị trao đổi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Hội nghị trao đổi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Đại Biểu Nhân Dân
02/12/2022
Ứng dụng KHCN&ĐMST là 'bệ phóng' cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững

Ứng dụng KHCN&ĐMST là 'bệ phóng' cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững

Tạp Chí Giao Thông Vận Tải
02/12/2022
Xây dựng mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Xây dựng mạng lưới Đại sứ Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Báo Đầu Tư
02/12/2022
Tăng cường nguồn lực cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Tăng cường nguồn lực cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Đại Biểu Nhân Dân
01/12/2022
Tìm giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Tìm giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

Đại Biểu Nhân Dân
27/11/2022
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Đại Biểu Nhân Dân
25/11/2022