DN càng lớn, cổ phần hóa càng chậm trễ ?

Gốc
Khi việc sở hữu cổ phiếu bluechip của nhà đầu tư nước ngoài chỉ còn phụ thuộc vào việc mua bán giữa họ với nhau, càng khiến cho cơn khát cổ phiếu của các DN lớn hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Tin nóng

Tin mới