(DĐDN) – Từ tháng 3 đến tháng 11/2014, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG sẽ phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2014 (VOCA 2014).

Giải thưởng do sáng kiến và kinh nghiệm quốc tế nhiều năm của IDG triển khai ở Việt Nam nhằm tìm kiếm và vinh danh các doanh nghiệp có mô hình quản trị hiệu quả, hướng các doanh nghiệp đến các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, qua đó góp phần cải cách lĩnh vực quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu cam kết quốc tế và xây dựng nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp.

Giải thưởng ra đời nhằm hướng tới việc nâng cao tính minh bạch trong định hướng hoạt động và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua giải thưởng, Ban tổ chức mong muốn cung cấp một cái nhìn đa chiều và toàn diện về hiệu quả mà quản trị tốt đã mang lại cho doanh nghiệp trước những biến động liên tục của môi trường kinh doanh và cạnh tranh khốc liệt hiện nay.

Đối tượng tham dự giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2014 là các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có tổng doanh thu cả năm đạt từ 500 tỷ đồng trở lên, có báo cáo tài chính công khai và được kiểm toán do công ty kiểm toán đăng ký hoạt động ở Việt Nam thực hiện, và có cổ đông là người Việt Nam chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Giải thưởng được phân thành hai nhóm: Nhóm một là Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu dành cho doanh nghiệp niêm yết nhằm công nhận các doanh nghiệp quản trị hiệu quả đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và được đánh giá như là mô hình quản trị doanh nghiệp mẫu cho các doanh nghiệp khác. Nhóm hai là Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu dành cho doanh nghiệp không niêm yết nhằm công nhận các doanh nghiệp quản trị hiệu quả chưa/không niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt qua được một số khó khăn, thách thức nhất định và đạt được một số thành công.

Lễ trao Giải thưởng Quản trị doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam 2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2014 tại TP Hồ Chí Minh .

Hồ Hường