Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

DN có trên 10.000 lao động được lập trường cao đẳng

Gốc

Chính phủ vừa cho phép Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập trường cao đẳng nghề tại những doanh nghiệp có trên 10.000 lao động và trường trung cấp hoặc sơ cấp tại những doanh nghiệp có dưới 5.000 lao động.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259647/Default.aspx