Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

DN điều mong muốn sự hỗ trợ, chia sẻ từ phía nước ngoài

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Vừa qua, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức gặp gỡ giữa khách hàng nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=51985