DN được hỗ trợ 500 triệu đồng để phổ biến công nghệ, sản phẩm mới

Gốc
(HNMO) – Kể từ ngày 8/4/2014, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thành lập tối đa 10 triệu đồng/doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới với mức tối đa 30% nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức, cá nhân học tập tối đa 100 triệu đồng/mô hình; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với mức tối đa 50% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ 100% vé máy bay cho các cơ sở nông nghiệp nông thôn đi tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài…

Ảnh minh họa.

Trên đây là một trong những nội dung của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT do liên Bộ Tài chính - Công Thương ban hành ngày 18/2/2014, hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/4/2014.

Thông tư liên tịch số 26 cũng quy định ngân sách Trung ương để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện và ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động khuyến công địa phương do UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã quản lý, tổ chức thực hiện.

Tin nóng

Tin mới