Nhiều doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đã tạm ngưng sản xuất hoặc chỉ sản xuất cầm chừng vì càng sản xuất càng lỗ nặng