Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

DN phải đăng ký thang, bảng lương

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Theo quy định vừa được Bộ LĐ-TB&XH ban hành, DN phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương (kể cả thang lương, bảng lương được sửa đổi, bổ sung) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động trước khi công bố áp dụng trong DN.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/12/81178.cand