Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Công ty cổ phần Trung Sơn về thuế NK và thuế GTGT đối với hàng hóa NK của DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

DN ung dung cong nghe cao duoc mien thue trong thoi han 5 nam - Anh 1

DN công nghệ cao thì được miễn thuế NK nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, về thuế NK, theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, Điều 15 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK.

Thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất thử. Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế tiến hành hoạt động sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế.

Hết thời hạn miễn thuế 5 năm, người nộp thuế phải nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK nhưng không sử dụng hết đã được miễn thuế.

Căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như vậy, trường hợp Công ty cổ phần Trung Sơn là DN công nghệ cao thì được miễn thuế NK nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Công ty cổ phần Trung Sơn căn cứ các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Hải Nam