Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

DN xăng dầu phải trả nợ cho Nhà nước

Gốc

Hanoinet - Trên cơ sở căn cứ số liệu quyết toán của tình hình lỗ kinh doanh mặt hàng xăng, các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định thời gian trích và trả nợ ngân sách nhà nước; đồng thời các DN ký biên bản nhận nợ với Bộ Tài chính.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=100320