DNM: MBS nâng sở hữu lên 19.73%

Gốc
Kết thúc giao dịch ngày 23/07, CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã mua 18,500 cp của Tổng CTCP Y tế DANAMECO (HNX: DNM), nâng sở hữu lên 822,665 cp, ứng với tỷ lệ 19.73%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán MB
- Mã chứng khoán: DNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 804,165 CP (tỷ lệ 19.29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Chu Hải Công
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 18,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 822,665 CP (tỷ lệ 19.73%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/07/2015.

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới