DNP: Góp 97.5 tỷ thành lập công ty con tại Long An

Gốc
CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn đầu tư thành lập công ty con có trụ sở chính tại Long An với giá trị phần vốn góp là 97.5 tỷ đồng chiếm 65% vốn điều lệ Công ty dự kiến thành lập.

Đồng thời, HĐQT giao cho ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của DNP tại Công ty.

Tài liệu đính kèm:
DNP_2015.12.2_63df305_NGHI_QUYET_hdqt_303056_signed.pdf

Tin nóng

Tin mới