DNP: Ông Nguyễn Đăng Vinh đã mua 3.85 triệu cp

Gốc
Ngày 22/07/2015, nhà đầu tư Nguyễn Đăng Vinh đã mua 3.85 triệu cp của CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) và chính thức trở thành cổ đông lớn của DNF với tỷ lệ sở hữu 28.56%.

Tài liệu đính kèm:
DNP_2015.7.27_57176f6_DNP.jpg

Phương Thảo

Tin nóng

Tin mới