DNY: Lợi nhuận 6 tháng đạt 12,02 tỷ đồng, tăng 25,76% so với cùng kỳ

Gốc
(NDHMoney) CTCP Thép Dana-Ý (mã DNY - HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2013. Trong đó, mặc dù doanh thu thuần của công ty tăng mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 29,23% so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, quý II/2013, doanh thu thuần của DNY đạt 640,67 tỷ đồng, tăng mạnh 182,61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hầu hết các chi phí của công ty đều tăng mạnh. Trong đó, chi phí tài chính của công ty tăng 73,09%, chi phí bán hàng tăng tới 306,41%, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 94,14%.

Kết quả, DNY chỉ đạt 4,78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý II/2013, giảm 29,23% so với cùng kỳ năm 2012.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DNY đạt 942,23 tỷ đồng, tăng mạnh 79,76%. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 12,02 tỷ đồng, tăng 25,76% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Được biết, năm 2013 DNY đặt chỉ tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng. Như vậy, DNY mới chỉ hoàn thành 31,4% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2013.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DNY dao động trong biên độ 7.800 – 9.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.110 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 9,1 triệu đồng/phiên.

Tin nóng

Tin mới