Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Công thương chuẩn bị các biện pháp dỡ bỏ sớm một số biện pháp kích cầu để báo cáo Chính phủ.

- Để tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu, nhất là với các nhóm hàng có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và hàng hóa có xuất xứ không rõ ràng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương ban hành trong năm 2009 Danh mục và quy chuẩn kỹ thuật các sản phẩm hàng hóa nhóm 2. Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế và Bộ Công Thương phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật đối với thịt, thực phẩm và rau quả các loại từ khâu nhập khẩu đến khâu lưu thông trên thị trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại kiểm soát dư nợ cho vay nhập khẩu, mua sắm hàng tiêu dùng không thiết yếu (theo hướng dẫn của Bộ Công Thương) ở mức hợp lý và thấp hơn mức tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ. Về việc tạm thời quy định hạn chế cửa khẩu nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa, giao Bộ trưởng Công Thương trao đổi thống nhất với Bộ trưởng Tài chính, Giao thông vận tải, KH&ĐT để quyết định cụ thể phủ hợp pháp luật hiện hành. Bộ Công Thương chủ động bàn với các bộ, ngành liên quan để sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, các mặt hàng có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người tiêu dùng, nhất là với trẻ em. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ xuất xứ. Việc nhập khẩu phương tiện của cán bộ, công chức công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo đúng quy định hiện hành; không đặt vấn đề miễn giảm thuế. Về các biện pháp tăng thuế và dỡ bỏ sớm một số biện pháp kích cầu liên quan đến một số hàng hóa, Bộ Công Thương chuẩn bị cụ thể hơn để báo cáo trong phiên họp Chính phủ tháng 10/2009. L. Nhung