Thời hưng thịnh, danh sách các phụ kiện “đồ chơi” máy tính tới hàng trăm món. Nay thị trường thu hẹp cả về chủng loại và quy mô kinh doanh.