Do đâu OGC bị phạt gần 1,8 tỷ đồng?

Gốc
CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) vừa có công văn giải trình chi tiết các khoản bị phạt năm 2017.

Do đâu OGC bị phạt gần 1,8 tỷ đồng? - Ảnh 1

Cụ thể, khoản tiền phạt tại mục chi phí khác trên Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét bán niên 2017 với mức phạt gần 1,8 tỷ đồng bao gồm:

Do đâu OGC bị phạt gần 1,8 tỷ đồng? - Ảnh 2

Chi tiết khoản phạt

Chủ yếu là do OGC bị phạt hơn 1,6 tỷ đồng trích trước khoản lãi chậm thanh toán có thể phát sinh theo cam kết giữa OGC và ngân hàng.

Cùng với đó, OGC cũng cho rằng các ý kiến kiểm toán viên đưa ra tương tự các ý kiến từ năm 2014 đến nay. Những vấn đề đó OGC đã có giải trình hàng năm. Theo OGC: "Việc kiểm toán viên tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ trên cơ sở nguyên tắc thận trọng của kiểm toán, các vấn đề này đều chưa lượng hóa được ảnh hưởng cụ thể tới BCTC của OGC".

OGC cũng cho biết công ty đã và đang đánh giá một cách thận trọng các vấn đề và tin tưởng sẽ giải quyết được ý kiến của kiểm toán viên như các giải trình tại công văn số 154A/2017/CV-OGC ngày 29/08/2017.

BẢO VY

Tin nóng

Tin mới