Chỉ sau một ngày ngân hàng Nhà nước công bố giãn biên độ tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD từ ± 0,75% lên ±1% (tăng 0,25%), giá USD ngoài thị trường tự do ngày 11.3 rớt 110 đồng/USD so với cuối tuần trước.