(LĐ) - Bình quân hàng năm, Thừa Thiên - Huế có khoảng 2.500 học viên có bằng công nhân kỹ thuật, 12.300 người được cấp chứng chỉ nghề nhưng vẫn như "muối bỏ bể". Tại các hội chợ việc làm, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh mỏi mắt "bói" không ra lao động có tay nghề đạt chuẩn yêu cầu.