Đỗ Quốc Vỵ làm điêu khắc sắp đặt

Gốc
(HNM) - Tại sao anh lại đặt tên tất cả các tác phẩm điêu khắc và tranh tại triển lãm là “Thời...”? Đó là  thời gian, thời tiết, thời chiến tranh, thời hòa bình, thời bao cấp, thời còn trẻ... - nhà điêu khắc Đỗ Quốc Vỵ lý giải tên gọi cho các tác phẩm tại triển lãm của mình cùng một người bạn đang diễn ra tại 16 Ngô Quyền.

Tin nóng

Tin mới