Đo sức mạnh tài chính của 3 'ông lớn' ngân hàng

Gốc
Cùng xem các chỉ tiêu tài chính của 3 ngân hàng BIDV, Vietcombank và Vietinbank qua báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2013.

Các chỉ tiêu tài chính của ba ngân hàng đến 30/6/2013 (đơn vị: tỷ đồng).

Các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tiền gửi khách hàng của ba ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.

Nợ xấu của ba ngân hàng tính đến 30/6/2013 (đơn vị: tỷ đồng).

Tỷ lệ nợ xấu đến 30/6/2013 của ba ngân hàng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2013 và lợi nhuận chưa phân phối của ba ngân hàng (đơn vị: tỷ đồng).

Hệ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), (đơn vị: đồng).

Chi phí lương và phụ cấp của ba ngân hàng trong 6 tháng đầu năm (đơn vị: tỷ đồng).

Theo VnEconomy

Tin nóng

Tin mới