Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đỗ Tất Lợi, nhà dược học phương Đông lỗi lạc

NDĐT - Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đỗ Tất Lợi vừa qua đời tại Hà Nội sau một thời gian dài bị bệnh, thọ 90 tuổi. Tốt nghiệp dược sĩ tại Đại học Y - Dược Đông Dương, ông được coi là một nhà dược học phương Đông lỗi lạc, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của dân tộc và khoa học.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115335&sub=72&top=41